preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Prebiehajúce a plánované aktivity

Overovanie metodík

 

Otvorené hodiny

    • Fyzika
      • Odraz a lom svetla (šošovka) (12. 11. 2019, 6. vyučovacia hodina, RNDr. Mária Bilišňanská, PhD.)
      • Zrýchlenie priamočiareho pohybu 1 (Ako auto zrýchľuje alebo spomaľuje?) (12.1.2019, 9:50-10:35, kvinta, PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.)
      • Odraz a lom svetla (Čo je skutočné a čo nie?) (12.1.2019 11:50-12:35, septima, PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.)
    • Geografia
      • Valné zhromaždenie OSN o Afrike (geografia, 5. 2. 2020, PaedDr. Zlata Dudová)
      • Albinizmus v južnej Afrike (geografia, december 2019, Mgr. Ľubica Kazimírová)
    • Chémia
      • Kypriace prášky (chémia, 7. február 2020, 2. vyučovacia hodina (sexta), RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.)
    • Matematika
      • Kolmé hranoly (matematika, február 2020, PaedDr. Martina Kušnírová)

 

Krúžková činnosť

Programovanie mobilných aplikácií

Vedúci krúžku: Ing. Ján Lenko

Ceľová skupina: žiaci vyšších tried G8 a žiaci G4)

Vývoj aplikácií na mobilné zariadenia pre Android platformy. Aplikácia pre mobilné zariadenia zverejnená na Google PlayStore, programovacie prostredie Android Studio, programovací jazyk Java.

Obsah:

      • základné pojmy z objektového programovania (dedičnosť, interface, abstraktné triedy, volanie metód a funkcií, návrhové vzory),
      • životný cyklus Android aplikácie,
      • základné informácie a pojmy ohľadne SQL a NoSQL databáz,
      • vytvorenie jednoduchej aplikácie so zameraním na základné prvky Android aplikácií – spracovanie vstupu od užívateľa pomocou formulára, overenie správnosti zadaných informácií a ich následné spracovanie,vytvorenie pokročilejšej klient - server Android aplikácie (napr. triedneho chatu s nástenkou)
      • implementácia komunikácie s Firebase servismi, práca s multimédiami, implementácia prvkov bežne obsiahnutých v Android aplikáciách

 

Realizované aktivity

Overenie metodík

  • Geografia
    • Úvod do štúdia geografie. Geografia v prax - 2 metodiky (PaedDr. Zlata Dudová)
    • Kartografia a topografia - 2 metodiky (PaedDr. Zlata Dudová)
    • Fyzická geografia - 10 metodík (meteostanica - Predpoveď počasia) (PaedDr. Zlata Dudová)
    • Humánna geografia - 15 metodík (PaedDr. Zlata Dudová)
    • Regionálna geografia - 7 metodík (PaedDr. Zlata Dudová)
    • Geografia Slovenskej republiky - 10 metodík (PaedDr. Zlata Dudová)
  • Informatika
    • SŠ - programovanie Python (Mgr. Valentína Gunišová, RNDr. Zuzana Mackovjaková)
    • SŠ - umelá inteligencia(Mgr. Valentína Gunišová)
    • ZŠ - kódy, šifry, kompresia(Mgr. Valentína Gunišová)
    • Príprava žiakov na ECDL testovanie (Mgr. Valentína Gunišová, RNDr. Zuzana Mackovjaková)
      • Certifikát ECDL získalo 28 žiakov
  • Matematika
    • Skúmajme deliteľnosťtrom (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Ako možno využiť poznatky o lineárnych funkciách (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Ako možno ďalej rozvíjať poznatky o Tálesovej kružnici (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Doplnenie na štvorec (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Funkcia ohraničená namnožin (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Hľadáme neznámu v geometrických úlohách (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Kolmé hranoly (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Ohraničenosť funkcie (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Kombinatorické pravidlo súčtu a súčinu (PaedDr. Martina Kušnírová)
    • Exponenciálna funkcia (PaedDr. Martina Kušnírová)

 

 

image001


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana