Slávnostné otvorenie šk. r. 2016/2017 v PKO 05. 09. 2016

9:00 – nácvik nástupu na imatrikuláciu v PKO - len žiaci 1. ročníka štvorročného štúdia a kvinty

9:45 – zraz pred PKO – pre všetkých okrem žiakov 1. ročníka štvorročného štúdia a kvinty

10:00 – slávnostné otvorenie šk. r. 2016/2017 v PKO, imatrikulácia žiakov 1. ročníka štvorročného štúdia a kvinty

 

Rozdelenie žiakov do tried v 1. ročníku zverejníme dňa 31. augusta 2016.

 

Pripomíname všetkým stravníkom, že v školskom roku 2016/2017 sú obedy v školskej jedálni GJAR zabezpečené už od 05. 09. 2016.

Prajeme úspešný školský rok 2016/2017.

ROZVRH   FOTOGALÉRIA   E-MAIL   OBJEDNÁVANIE STRAVY   LMS MOODLE
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov