Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do medzinárodnej hry Junior Freshhh, ktorú podporuje nadnárodná Skupina MOL. Na Slovensku je vyhlasovateľom a zároveň organizátorom hry spoločnosť SLOVNAFT, a.s.

Trojčlenné tímy v čase 24.10. - 16.11.2016 riešili súťažné úlohy z prírodných vied. Precvičili a prehĺbili si vedomosti z predmetov: matematika, fyzika, chémia, biológia a geografia. Častokrát potrebovali aj detektívne schopnosti a len vďaka svojej šikovnosti sa im podarilo vyriešiť každú zápletku. Po celý čas išlo o veľmi tesný súboj a o finálové priečky sa bojovalo až do posledných chvíľ.

Za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme a ku krásnemu celoslovenskému umiestneniu blahoželáme našim 3 tímom:

9.miesto - "Šaleňaci": Emil Lelák, Michal Lelák (2.A), Adam Plavčan (2.D),

12.miesto - "Hakuna Matata": Erik Hricišák, Martina Zánová, Dominika Kubánková (4.B),

15.miesto - "Zajačikovia": Tatiana Čirčová, Petra Lešková, Luboš Vajčovec (3.A).

ROZVRH   FOTOGALÉRIA   E-MAIL   OBJEDNÁVANIE STRAVY   LMS MOODLE
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov