Kategória 1A:

 1. miesto: Tamara Galová, II.OA
 2. miesto: Klára Kolenková, II.OA
 3. miesto: Adam Klinka, II.OA 

Kategória 1B:

 1. miesto: Nina Mizeráková, IV.OA
 2. miesto: Terézia Príhodová, IV.OA
 3. miesto: Ema Kucháriková, IV.OA

Kategória 2A:

 1. miesto: Soňa Šitarová, 2.C
 2. miesto: Katarína Skladaná, 1.C
 3. miesto: Anita Brillová, 1.C

Kategória 2B:

 1. miesto: Samuel Ondrija, 3.C
 2. miesto: Filip Kováč, 3.A
 3. miesto: Simona Pániková, 3.B                                                                                                                                          

Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce!

ROZVRH   FOTOGALÉRIA   E-MAIL   OBJEDNÁVANIE STRAVY   LMS MOODLE
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov