Organizácia pracovného popoludnia

10. januára 2017

 

14:30             Zasadnutie pedagogickej rady

16:00             Zasadnutie Rady rodičov pri Gymnáziu Jána Adama Raymana

17:00             Triedne aktívy (pozvanie rodičov zabezpečuje triedny učiteľ)

17:00 - 18:15           

Možnosť konzultácií Ž - U - R (Žiak – Učiteľ - Rodič)

                       (oznámenie rodičom prostredníctvom žiakov zabezpečuje triedny  učiteľ)

ROZVRH   FOTOGALÉRIA   E-MAIL   OBJEDNÁVANIE STRAVY   LMS MOODLE
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov