preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aj tento rok učitelia našej školy pripravili vyučovanie prírodovedných predmetov mimo priestorov školy. 

 

30.9.2016 Noc výskumníkov, OC Optima, Košice

(II.A, Mgr. Kobulská, PaedDr. Štefančínová, Ph.D.)

Vyučovanie fyziky bolo organizované v OC Optima v Košiciach, kde sa žiaci zúčastnili akcie Noc výskumníkov so zameraním na prezentáciu vedy na Slovensku.

 

3.10.2016 Tropikárium a Palác zázrakov, Budapešť, Maďarsko

(I.D, I.A, PhDr. Pončáková, PaedDr. Kušnírová, PaedDr. Tobiášová-Rovňáková, PaedDr. Štefančínová, Ph.D)

Vyučovanie fyziky a biológie mimo priestorov školy bolo uskutočnené v Maďarsku. Vyučovanie biológie sa uskutočnilo v BudapeštiTropikáriu a oceanáriu, kde žiaci mali možnosť vidieť akvárium so žralokmi, morské ryby, raje, aligátory, plazy, opice, hady, ... . Zážitkové vyučovanie fyziky prebehlo v Paláci zázrakov formou interaktívnych experimentov. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka Budapešti (Hradný vrch, Pamätník slobody, ...).

 

5.- 6.10.2016 VIDA science centrum, Brno, Česká republika

(II.A, VoA, PhDr. Pončáková, PaedDr. Štefančínová, Ph.D.)

Vyučovanie prírodovedných predmetov sa realizovalo mimo priestorov školy v Českej republike. Zážitkové vyučovanie prebehlo v najnavštevovanejšom jaskynnom systéme Punkevní jeskyně v Moravskom krase, v Brne sme navštívili Labyrint pod Zelním trhem s alchymistickým laboratóriom a zábavný vedecký park VIDA science centrum. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka Brna (katedrála sv. Petra a Pavla, historické centrum, ...). Pozrite si Fotogalériu.

 

24.10.2016 Úvodné sústredenie k súťaži Turnaj mladých fyzikov (TMF), Košice

(výber 12 žiakov, PaedDr. Štefančínová, Ph.D.)

Úvodného sústredenia k súťaži TMF sa zúčastnilo 88 žiakov z 8 škôl, prednášalo 10 lektorov. Témy boli veľmi zaujímavé, napr. oddeľovanie skla, vákuová bazuka či určenie stupňa uvarenia vajíčka.

 

16.11.2016 Prednáška o relativite, Košice

(žiaci fyziky, 4. ročník, PaedDr. Štefančínová, Ph.D.)

Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach sa konala prednáška prof. RNDr. Karla Šafaříka, CSc. z Ústavu časticovej fyziky v CERNe na tému Relativita - na čo to potrebujeme ....

24.11.2016 Hands on Particle Physics – International Masterclasses

(III.B, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

Žiaci analyzovali reálne dáta z CERNu na pôde Prešovskej univerzity v Prešove.

Prečítajte si o nás článok v časopise Prešovskej univerzity Na pulze (s. 38).

 

25.11.2016 Laser aréna Pulzar

(II.A, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D)

Žiaci zažili hodinu fyziky v Laser aréne Pulzar, kde mali možnosť počas adrenalínovej hry sledovať optické javy s laserovými lúčmi.

 

16.12. 2016 exkurzia KIPECH

(IIoA, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D)

Pre žiakov sekundy bolo pripravené vyučovanie prírodovedných predmetov mimo priestorov školy. Zážitkové vyučovanie sa realizovalo vo firme Kipech Production Hotel s.r.o., Jilemnického 5, Prešov, ktorá ponúka rôzne spôsoby delenia a obrábania materiálu pomocou lasera, lisu či striekacej pumpy.

 

9.2.2017 DOD na PF UPJŠ, Košice

(II. A, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D)

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach ponúkla akciu s názvom Deň otvorených dverí. Program tvorili prednášky úspešných absolventov, Alumni Space – cesta za úspechom (od 8:30 h.), a aktivity zamerané na štúdium jednotlivých odborov (od 10:00 h. do 14:00 h.).

21.2.2017, 28.2.2017, 7.3.2017, 14.3.2017, 21.3.2017, 28.3.2017, 4.4.2017 konzultácie FO pre kategóriu A, Košice, výber žiakov

Centrum voľného času – Regionálne centrum mládeže v spolupráci s Krajskou komisiou pre Fyzikálnu olympiádu pripravili konzultácie pred Celoštátnym kolom pre riešiteľov Fyzikálne olympiády - kategórie A .

 

16.3.2017 Okrasa Čadca

(II. A, RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD., PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D)

Realizovali sme vyučovanie chémie a fyziky mimo priestorov školy. Vyučovanie sa uskutočnilo formou exkurzie vo výrobnom družstve Okrasa v Čadci, ktoré sa špecializuje na tradičnú výrobu sklenených vianočných a veľkonočných ozdôb. Výroba je zameraná na ručnú spracovanie skla bez využitia strojov. Súčasťou exkurzie bolo spoznávanie kultúrnych a technických zaujímavostí regiónu Kysúc (Slovenský orloj Stará Bystrica, expozícia alchymistickej dielne v kaštieli Radoľa, Budatínsky zámok, Žilina).

 

31.03.2017 Hands on Particle Physics – International Masterclasses

(III.D, RNDr. Zuzana Mackovjaková, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

Žiaci analyzovali reálne dáta z CERNu na pôde Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach.

 

11.5.2017 Steel park, Košice

(IIIoA, IVoA, Mgr. Janka Kobulská, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

pre žiakov kvarty a tercie zážitkové vyučovanie fyziky mimo priestorov školy. Žiaci od 9:00 do 11:00 navštívia Bádateľské laboratórium v Steelparku v Košiciach, kde v skupinách budú hľadať odpovede na otázky ako netopier zachytí náš pohyb a ako horí sviečka. Následne od 11:30 žiaci navštívia Sieň elektrických výbojov v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, kde okrem demonštrácií statickej elektriny môžu vidieť aj umelé blesky z Teslovho transformátora smerované do Faradayovej klietky.

 

5.6.2017, Steel park, Košice

(IoA, Mgr. Ľubica Kazimírová, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

Pre žiakov primy sme zorganizovali zážitkové vyučovanie fyziky a geografie mimo priestorov školy. Žiaci od 9:00 navštívili zábavné technické centrum Steelpark v Košiciach (http://www.steelpark.sk/). Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcich javy z oblasti hutníctva, geológie, fyziky či chémie. Následne žiaci navštívili historické centrum Košíc.

 

8.6.-10.6.2017 exkurzia Zamagurie

(II.A, PhDr. Karin Pončáková, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

Pre žiakov nášho gymnázia sme organizovali vyučovanie prírodovedných predmetov mimo priestorov školy. Vyučovanie sa uskutočnilo formou exkurzie v Pieninskom národnom parku a na zámku Niedzica v Poľsku (v anglickom jazyku). Súčasťou exkurzie bolo spoznávanie kultúrnych a technických zaujímavostí regiónu Zamaguria (zámok Niedzica, národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore, splav Dunajca na pltiach).

 

26.6.2017 exkurzia Vysoké Tatry

(I.D, II.A, PhDr. Karin Pončáková, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

Žiaci navštívia Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách a TrickLandiu. Zažijú jedinečné putovanie Slovenskom v galérii trick-artu a optických ilúzií. Trickart je umenie, ktoré vytvára vizuálne ilúzie. Tie sú postavené na zobrazovaní predmetov akoby naozaj existovali, no v skutočnosti ide len o dvojrozmerné kresby.

 

27.6.2017 exkurzia Ekocentrum, Družstevná pri Hornáde

(II.A, PaedDr. Zlata Dudová, PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.)

Žiaci navštívia Ekocentrum SOSNA s prírodnou záhradou a Hobití dom. Zážitkovým vyučovaním sa oboznámia s unikátnymi ekologickými stavebnými postupmi a materiálmi, uvidia prírodné jazierko, bylinkovú záhradu či recyklované ihrisko. Žiaci sa naučia niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, etike a estetike.


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana