Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 3/40]

28. 09. 2011

obrázok 3 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga