1 2 exkurzie na GJAR

1 2 Fyzika na GJAR

1 2 3 4 Chémia na GJAR

1 2 3 Kultúra na GJAR

GJARko 1 2 3 4

Život na GJAR 1 2 3

Programy na GJAR 1 2 3 4

eKronika GJAR 2019/2020
Spracovali žiaci 2. ročníka a Kvinty, INFORMATIKA, záverečný projekt v téme multimédia + zm:)