eKRONIKA

Gymnázium Jána Adama Raymana, 2017/18
Život 3.C triedy.
Turnaj mladých fyzikov.
Gjar cestuje do Viedne.
Pokusy na GJAR - chémia, fyzika.
GJAR je zelená škola.
Akcie žiackej školskej rady - deň študentstva, Mikuláš, Valentín, Deň žien, Deň učiteľov, Deň detí.
Turnaj mladých fyzikov.
GJAR cestuje - Mochovce, Volkswagen, Vaduz - Technorama, Colmar, CERN, Ženeva, Zürich, Mníchov, Salzburg.
GJAR je svetová škola - dni kultúrnej rozmanitosti, deň otvorených dverí.
Akcie žiackej školskej rady - Deň detí, Mikuláš, Deň učiteľov, dni kultúrnej rozmanitosti.
Spoločenský život na GJAR - rozlúčka so štvrtákmi, divadelné predstavenie, stužkové slávnosti.
Život 3.D triedy.
Raymanov týždeň.
GJAR pomáha - materiálne a finančné zbierky.
GJAR je veľké hravenisko.
Pokusy na GJAR.
Raymanov týždeň.
GJAR cestuje - Osvienčin, Viedeň, Rím, Švajčiarsko, Nemecko.
Život 3.B triedy.
Športom k zdraviu na GJAR.
Akcie žiackej školskej rady.
GJAR cestuje - Škótsko.
Športom k zdraviu na GJAR.
Raymanov týždeň.