ponuka krúžkov v šk. roku 2016/17:

Krúžok mladých fyzikov

      PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.

Fyzikálny krúžok pre 1. ročník

      Mgr. Jozef Szmolka

Fyzikálny krúžok pre 2. ročník

      PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.

Fyzikálny krúžok pre nižšie triedy G8

      PaedDr. Iveta Štefančínová, PhD.