Na pomoc fyzikePohyby telies v tiažovom poli Zeme

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Optické klamy

Lúčová optika

Elektromagnetické vlnenie - mikrofón, reproduktor, vysielač, prijímač

IP COACH na G JAR

Masterclasses

Masterclasses - hypatia