Študenti študentom"Prečo sa mám učiť fyziku?", dôvody prečo sa venovať tomuto zaujímavému predmetu, podľa študentov sekundy

Archimedov zákon, trocha netradičná formulácia tohto zákona študentmi


Významní fyzici

Aristoteles, Ampér, Daniel Bernoulli, Michael Faraday, Robert Hooke, James Prescott Joule, Johannes Kepler, Hendrik Antoon Lorentz, Isaac Newton, Aurel Stodola, Nikola Tesla, James Watt, James Watt (2), Wilhelm Eduard Weber,


Motory

2-dobý zážihový, 4-dobý zážihový ,prúdový


Návody na jednoduché pokusy                             Projekty z astronómie
pohár "vysávač" šk. rok 2007/2008
barometre šk. rok 2005/2006
vodno-vzdušná raketa / english šk. rok 2004/2005
postupné mechanické vlnenie
zákon zachovania energie
zákon zachovania hybnosti