Vytlačiť 

Prijatí bez prijímacej skúšky

 

1. Termín zápisu na základe výsledkovej listiny I. (prijatí bez prijímacej skúšky) bude dňa 06. 05. 2015 od 1200 do 1600 v kancelárii riaditeľky školy.  

2. Zákonný zástupca na zápis so sebou donesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.                                                                                                                       

3. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník (voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).                                                                                                                  

4. Neúčasť na zápise na štúdium na našej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§ 68 ods. 3 v zmysle zákona 245/2008 Z. z.).