preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Aktuálne oznamy

Sedemnásti zanietenci biológie z druhého a prvého ročníka boli vo štvrtok 16. mája 2019 na exkurzii vo Výskumnom ústave vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine spolu s p. učiteľkou Tatianou Mergešovou. Vyskúšali si prácu vedcov pod vedením odborných asistentov Žilinskej univerzity.

Žiaci boli rozdelení do troch skupín s rôznym pracovným zameraním. Cieľom prvej bolo skúmať prvky nachádzajúce sa vo vzorkách pôdnych sedimentov. Druhá skupina mala za úlohu vytvoriť trvalé preparáty z konárikov čučoriedok zaliate parafínom a nakrájané na 0,8 mikrometrové kúsky. Náplňou práce tretej skupiny bolo zistiť obsah chemických látok v horskom potoku Javorinka. Všetky skupiny pracovali s modernými meracími prístrojmi a navzájom sa informovali o výsledkoch, ktoré počas bádania získali.

Na pracovnú exkurziu boli len pozitívne ohlasy:

Andrea – zaujímavá práca k akej sa len tak nedostanem,
Eva – bolo fajn oddýchnuť si od mestského ruchu a vyskúšať si deň vedca v horskom prostredí,
Jakub – deň strávený v nádhernom prostredí národného parku, spojenie teórie s praxou,
Matúš – získanie veľa nových a užitočných informácií,
Karolína – dobrá skúsenosť, účasť na exkurzii hodnotím pozitívne,
Martin – množstvo zaujímavých poznatkov, ktoré v budúcnosti jednoznačne zúročíme,
Patrícia – blízky kontakt s prírodou, príjemná rodinná atmosféra, práca v interiéri aj exteriéri,
Eliška – aktivity zaujímavé a poučné,
Andrea – schopnosť aplikovať poznatky z biológie, chémie, fyziky a matematiky v praxi,
Natália – skúsenosť plná nových poznatkov pod vedením úžasných ľudí,
Simona – príjemná skúsenosť, zaujímavá práca,
Lukáš – naplnilo to moje očakávania, v budúcnosti si viem predstaviť takúto prácu.

Fotogaléria

uvodna

Riaditeľka školy oznamuje:

1. Termín zápisu na základe výsledkovej listiny II. (prijatí po prijímacej skúške) do 1. ročníka štvorročného štúdia bude 22. 05. 2019 od 11:00 do 16:00 v kancelárii riaditeľky školy.

2. Riaditeľka školy v rámci autoremedúry môže "posúvať" čiaru. Táto situácia nastane vtedy, ak 22. 05. 2019 nebudú zapísaní všetci uchádzači nad čiarou. Žiadame rodičov uchádzačov pod čiarou, aby sa dňa 22. 05. 2019 od 16:00 telefonicky informovali na tel. č. 0910251000 o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia v rámci autoremedúry.

3. Zákonný zástupca na zápis so sebou donesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti.

4. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník (voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova).

5. Neúčasť na zápise na štúdium na našej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§ 68 ods. 3 v zmysle zákona 245/2008 Z. z.).

 

Denné IT tábory

Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii. Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT. Primárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií, chlapci i dievčatá.

 

Letný pobytový tábor

Tábor bude zameraný na zážitkové aktivity a hry so zameraním do prírodných vied, matematiky a IT. Aktivity, aj keď budú prebiehať zážitkovo, budú smerované k rozvoju algoritmických zručností, podpory prírodných vied a matematiky. Okrem zážitkových aktivít tábor bude obsahovať prednášky na rôzne aplikácie IT v prírodných vedách, aplikácii prírodných vied a jej popularizáciu. Tábor bude primárne určený žiakom 7. až 9. ročníka ZŠ. Tábor trvá 7 dní/6 nocí a bude sa konať raz ročne vo vybranom rekreačnom zariadení. Odbornú časť tvoria prednášky, súťaže s prírodovedným, matematickým a informatickým zameraním s cieľom zaujať účastníkov táborov k zapojeniu sa do prírodovedných aktivít projekte a na rozvoj ich talentu.

 

Letný pobytový tábor LSTME

Letné sústredenie v elektronike je sústredenie pre dievčatá a chlapcov (základných a stredných škôl vo veku od 12 do 17 rokov), ktorí majú záujem o robotiku, elektroniku a programovanie. Sústredenie bude realizované v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou elektronikov (SSE) vo vybranom rekreačnom zariadení na Slovensku. V rámci sústredenia žiaci absolvujú aktivity v oblasti nahrávania videa, spracovanie zvuku a obrazu, titulkovania a výroby vlastného filmu, programovanie a tvorba web stránok, výroba a programovanie robotov zo súčiastok Lega.

 

Viac informácií o všetkých vyššie spomenutých táboroch nájdete na webovej stránke: http://itakademia.sk/it-tabory/

Prihlásiť sa je možné do 31. mája 2019.

Riaditeľka školy oznamuje:

1. Termín zápisu na základe výsledkovej listiny prijímacích skúšok do 1. ročníka osemročného štúdia bude 22. 05. 2019 od 11:00 do 16:00 v kancelárii riaditeľky školy.

2. Riaditeľka školy v rámci autoremedúry môže "posúvať" čiaru. Táto situácia nastane vtedy, ak 22. 05. 2019 nebudú zapísaní všetci uchádzači nad čiarou. Žiadame rodičov uchádzačov pod čiarou, aby sa dňa 22. 05. 2019 od 16:00 telefonicky informovali na tel. č. 0910251000 o prípadnej možnosti prijatia dieťaťa na štúdium do 1. ročníka osemročného štúdia v rámci autoremedúry.

3. Zákonný zástupca na zápis so sebou donesie zápisný lístok, ktorý si vyzdvihne na základnej škole a svoj preukaz totožnosti. 

4. Pri zápise je potrebné vyplniť dotazník (voľba 1. a 2. cudzieho jazyka, ETV/NBV, spôsobilosť na predmet telesná a športová výchova). 

5. Neúčasť na zápise na štúdium na našej škole sa považuje za nezáujem o štúdium na strednej škole zo strany uchádzača (§ 68 ods. 3 v zmysle zákona 245/2008 Z. z.)

Tento školský „volebný“ rok zakončíme v utorok 7. mája, kedy sa uskutočnia simulované voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku budú konať 25. mája. S volebnou komisiou sme sa rozhodli zmeniť „formát“. Tieto voľby prebehnú len v čase pred utorkovým vyučovaním (od 7:45) a počas prestávok (do prestávky medzi 6. a 7. vyučovacou hodinou).

Vybrať si jeden kandidujúci politický subjekt, resp. zakrúžkovať dva preferenčné hlasy pre jeho kandidátov bude možné v daný deň a časoch v učebni Výtvarnej výchovy.

Aj tentokrát sú oprávnenými voličmi všetci žiaci školy, ktorí majú vek minimálne 15 rokov.

Tešíme sa na Tvoju účasť. 

 

 


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana