preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Medzi ocenenými sú aj "naši":

  • PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. nominovaná za:

... svoju výraznú podporu talentovaných žiakov v prírodovednej oblasti, ich prípravu na rôzne súťaže, na ktorých žiaci dosahujú významné úspechy (napr. medzinárodná vedecká konferencia v dánskej Kodani - 2. miesto, medzinárodná olympiáda v experimentálnej fyzike v bieloruskom Minsku - 3. miesto),

... rozvoj kritického myslenia žiakov aplikáciou bádateľsky orientovanej výučby fyziky,

... tvorbu mnohých prírodovedne zameraných projektov (napr. Slnko v sieti, Soľ nad zlato, Ekologické svietenie),

... zapojenie sa do medzinárodných projektov (Od hmoty srdca k srdcu hmoty, Cudzie jazyky v popularizácii vedy, Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky),

... aktívnu účasť na viacerých národných aj medzinárodných vedeckých konferenciách zameraných na teóriu vyučovania fyziky - DIDFYZ, konferencie slovenských a českých fyzikov, Science on Stage,

... organizovanie veľmi obľúbených, prírodovedne zameraných exkurzií doma i v zahraničí,

... to, že učí s láskou, vnútorným presvedčením, s dôrazom na kvalitu.

  • Samuel Ondrija, žiak 4.C, nominovaný za:

... dosahovanie najlepších výsledkov vo všetkých predmetoch počas celého štúdia,

... prejavené analytické myslenie, logiku a zmysel pre detail,

... úspechy v geografickej olympiáde (v krajskom kole získal 1. miesto a v celoštátnom 9. miesto),

... umelecké aktivity (umiestnil sa na 2. mieste v celoslovenskej súťaži Medziriadky vo vlastnej tvorbe),

... účasť v medzinárodnej súťaži písania príspevkov k spoločenským témam v nemčine, kde spomedzi 9000 účastníkov sa dostal do top-150,

... účasť v celoslovenskej súťaži vydavateľstva Hueber, na ktorej získal dve druhé miesta, za video aj príbeh,

... reprezentáciu našej školy v športových súťažiach, hlavne vo volejbale,

... jeho angažovanosť v triednom kolektíve aj v Žiackej školskej rade.

 

Viac informácií ...

Srdečne blahoželáme!

 

 Ocenenie PSK - pedagóg

 Ocenenie PSK - pedagóg

Ocenenie PSK - žiak

Ocenenie PSK - žiak


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana