Vytlačiť 

Srdečne blahoželáme našim žiakom, ktorí postúpili do krajského  kola EKONOMICKEJ OLYMPIÁDY:

Hrabovecký Martin (3.D), Matis Anton (4.A), Michalčin Tomáš (4.A), Mišin Marko (4.B), Berezná Diana (4.C).

Na krajskom kole (február 2019) im prajeme veľa úspechov.

Zároveň ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili školského kola danej súťaže.