preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   
Žiaci septimy sa zúčastnili 11.12.2018 záverečného stretnutia dištančného kurzu MasterClasses - Okná do modernej fyziky na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. zaujal veľmi podnetnou prednáškou o kvarkovo-gluónovej plazme.
Žiaci absolvovali aj laboratórne cvičenia s názvami:

* zmena intenzity gama žiarenia v závislosti od štvorca vzdialenosti od zdroja,

* štúdium jadrových reakcií metódou jadrových emulzií,

* štúdium dráh častíc emitovaných z uránového skla a tóriovej elektródy pomocou detektora MEDIPIX,

* dolet a-častíc.

Pred komisiou prezentovali svoje záverečné práce, za ktoré boli ocenení hodnotnými vecnými cenami. Každý úspešný účastník kurzu obdržal certifikát.
 
mc2018.jpg

rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana