Vytlačiť 

Zmena hesla (rayman.gjar-po.sk)

 

Portál pre zmenu hesla pre používateľov e-pošty GJAR.

Nastavené požiadavky na zložitosť hesla sú:

Portál mení heslo naraz aj do pošty aj do domény (aj na WiFi GJAR).


Ak niekomu z používateľov nefunguje prihlasovanie na WiFi GJAR a je si istý, že zadáva správne heslo, nech si zmení pomocou tohto portálu heslo na to isté (aktualizuje to aj doménové heslo, ktoré sa používa na overenie do WiFi GJAR).

Portál je z bezpečnostných dôvodov prístupný len z vnútorných sietí školy.