Vytlačiť 

 

Z aktivity Krajskej komisie Matematickej olympiády PSK sa dňa 20. 6. 2020 uskutočnili v Prešovskom kraji neoficiálne krajské kolá Matematickej olympiády v kategóriách B a C.

Účasť bola dobrovoľná pre žiakov, ktorí by boli pozvaní na oficiálne krajské kolo MO, úlohy boli rovnaké, aké by boli na oficiálnom krajskom kole MO.

O počte účastníkov a ich výsledkoch hovoria tabuľky:

Blahoželáme našim žiakom k dosiahnutým výsledkom.

Ďakujeme všetkým - organizátorom aj účastníkom - za realizáciu súťaže v náročných podmienkach.