preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

02. 09. 2020 - Otvorenie šk. r. 2020/2021 na GJAR

 (aktualizované 2. 9. 2020 - pridané Usmernenie vedúceho Odboru školstva PSK č. 2/2020)

 

Otvorenie šk. roka 2020/2021 na GJAR bude prebiehať v budove gymnázia v triedach:

08:30 – 09:00 – vstup do budovy školy

09:00 – privítanie žiakov 1. ročníka štvorročného štúdia a osemročného štúdia a kvinty

09:30 – úvodné triednické hodiny – Opatrenia po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 na GJAR

 

Prosíme všetkých žiakov, aby pri nástupe do školy priniesli so sebou vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (pdf formát/docx formát), ktorý odovzdajú triednemu učiteľovi.

 

V čase od 2. 9. 2020 je v interiéri školy povinné používanie rúšok.

 

Žiadame o preštudovanie nasledujúcich dokumentov:

 

Rozdelenie žiakov do tried v 1. ročníku bude zverejnené dňa 02. 09. 2020 vo vestibule školy.

 

 

Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2020/2021 sú obedy v školskej jedálni GJAR zabezpečené v dňoch 02. 09. – 03 .09. 2020 v čase od 11:00 hod.

 

 

Veríme, že vzájomným pochopením, toleranciou a ochotou pomôcť ustrážime potrebný pokoj.

Veríme, že aj školský rok 2020/2021 zvládneme v rodine GJARkovcov úspešne.

Viera Kundľová, riaditeľka školy


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana