preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Informácie k otvoreniu šk. r. 2021/2022 na GJAR

 

02.09.2021: Otvorenie šk. roka 2021/2022 na GJAR bude prebiehať v budove gymnázia v triedach:

 

08:30 – 09:00 – vstup do budovy školy

09:00 – privítanie žiakov 1. ročníka štvorročného štúdia a osemročného štúdia a kvinty

09:30 – 11:00 – úvodné triednické hodiny

Rozdelenie žiakov do tried v 1. ročníku bude zverejnené dňa 02. 09. 2021 vo vestibule školy.

Prosíme všetkých žiakov, aby pri nástupe do školy priniesli so sebou vyplnené tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré odovzdajú triednemu učiteľovi. Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) sa budú tieto vyhlásenia predkladať prostredníctvom edupage.

03.09.2021: Triednické hodiny (08:00 – 11:00)rozvrh hodín, podklady k pedagogickej dokumentácii a aktualizácia údajov, potvrdenia, učebnice, Školský poriadok školy, protiepidemické opatrenia...

06.09.2021: Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín

 

Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2021/2022 sú obedy v školskej jedálni GJAR zabezpečené v dňoch 02.09. – 03.09.2021 v čase od 11:00 hod., v dňoch od 06.09.2021 výdaj obedov zodpovedá upraveným časom školského zvonenia, t.j. od 11:30.

 

Oznamujeme záujemcom o antigénové samotesty na domáce použitie, že aktuálne počty naskladnených testov neboli postačujúce pre požiadavky zo škôl. O možnosti preberania testov budeme informovať v najbližších dňoch.

 

 

Dôležité dokumenty:

 

S vierou, že aj školský rok 2021/2022 zvládneme v rodine GJARkovcov úspešne.

Viera Kundľová, riaditeľka školy


EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana