preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Týždeň vedy a techniky 2021

Už 18. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 8. - 14. novembra 2021.

Cieľom Týždňa vedy a techniky (TVaT) na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

Aj naša škola sa každoročne aktívne zapája do tejto akcie.

Prajeme Vám, aby ste aj týmito populárnymi akciami rozvinuli svoj vedecký potenciál, ktorý bude posúvať naše vedomosti a vývoj spoločnosti ďalej.

Ponuka zaujímavých aktivít:

Populárne online prednášky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied

Ako nám urýchľovače častíc uľahčujú život (Mgr. Erik Bartoš, PhD.)

Triedy: III.C a III.A

Termín: 8.11.2021, 9.50

 

Predpokladám, že dnes už skoro každý čítal o elementárnych časticiach alebo o veľkých experimentoch na urýchľovačoch, hľadajúcich Higgsovbozón. Načo sú ale urýchľovače častíc dobré pre náš bežný, každodenný život?

 

Sólo pre technécium (Mgr. Martin Venhart, PhD.)

 

Trieda: I.B

Termín: 8.11.2021, 13:45

 

Technécium bol prvý umelo pripravený prvok. V prednáške prechádzam históriu jeho objavu, osobný (pohnutý) príbeh EmiliaSegrého, ďalej praktické použitie v nukleárnej medicíne (ročne 30 000 000 pacientov podstúpi vyšetrenie pomocou technécia), možnosti jeho produkcie a problémy, ktoré sprevádza (prvá technéciová kríza v roku 2009) a na budúcnosť. Okrem toho je technécium dôležité pre porozumenie nukleosyntézy vo hviezdach a bolo prvým, kde boli pozorované javy ako vnútorná konverzia a jadrová izoméria.

 

Kvantová fyzika v zakrivenom priestore (Mgr. Andrej Gendiar, PhD.)

 

Trieda: výber 4. ročníka – fyzika

Termín: 9.11.2021,9.00

 

Aké sú rozdiely medzi klasickou fyzikou, teóriou relativity a kvantovou teóriou? Ako by sa dala zjednotiť Einsteinova teória relativity s kvantovou fyzikou? Čo je to kvantový magnet? Aké má vlastnosti v blízkosti čiernej diery.

 

Zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (Dr. rer. nat. Ing. Mgr. Andrej Liptaj, PhD.)

 

Trieda: III. B

Termín: 10.11.2021, 8.00

 

Čo sa skrýva za týmto pojmom? Aká je fyzikálna podstata tejto zobrazovacej metódy? Je zdraviu škodlivá?

 

Ako veci fungujú (Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.)

 

Trieda: kvarta A, sekunda A

Termín: 10.11.2021, 9.50

 

Všade okolo nás sa skrýva krásna a zaujímavá fyzika. Ako chladí chladnička a ako ventilátor? Ako dokáže lietať vrtuľník? Ako funguje automat na mince? Prečo električka dokáže zabrzdiť lepšie ako vlak? Na prednáške sa pozrieme na to, ako fungujú zaujímavé javy okolo nás.

 

Rumburakov neviditeľný plášť (Doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.)

Trieda: kvinta A, septima A

Termín: 11.11.2021, 13.00

 

V známej rozprávke mal zlý hrdina Rumburak k dispozícii plášť, ktorý mu zabezpečil neviditeľnosť. Pozrieme sa, či a ako sa dá podobný plášť naozaj zostrojiť.

 

Kvantová teleportácia (Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD.)

 

Trieda: výber 4. ročníka – fyzika

Termín: 18.11.2021, 12.55

 

O tom ako informáciu zakódovať do polarizačných stupňov fotónov a vytvoriť tak kvantový bit, ktorý je možné nechať zmiznúť v portáli dómu Martina, aby sa vzápätí objavil v portáli dómu pani Alžbety o 400 km ďalej. Stačí k tomu kvantová komunikačná sieť.

 

Týždeň vedy a techniky pre 2. ročník a sextu s podporou RegioEnergy Východ, n.o.

(projekt "ENPAUS (energie-participácia-úspory)" a projekt "Informačné programy prevencie rizík prírodných katastrof")

 

Triedy: sexta A, II. A, II. B, II. C (permutácia po prednáške)

Termín: 19.11.2021, 8.00-12.00

Miestnosti: 84, 85, 86 a 87

 

8:00 Obnoviteľné zdroje (fotovoltika, tepelné čerpadlá, biomasa), Ing. Ján Slezák

 

9:00 Smart energetika a smart budovy, Ing. Marek Pavličko

 

10:00 Vykurovanie, chladenie, rekuperácia, Ing. Slávka Kočanová, PhD. 

 

11:00 Uhlíková stopa (metóda LCA/LCC), Ing. Ján Plesník

 

Chemiluminiscenčné reakcie

Triedy: výber 4. ročníka – cvičenia z chémie

 

Kriminálna chémia - kvalitatívna analýza katiónovaniónov

Triedy: II.B, II.C

 

Účasť na celoštátnom kole súťaže Festival vedy a techniky AMAVETBratislave a online prenos

Prezentácia víťazných projektov krajských kôl:

Alexandra Kačmariková, Nina Macejová (obe III. A): Kvitnúca recyklostrecha

Jozef Jabczun (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov), Alex Kanderka (kvarta A, GJAR): PCB v regióne Zemplín a potenciálne možnosti ich sanácie

AnetaŠtefančínová (kvarta A), Iveta Štefančínová (sekunda A): Geochemická analýza solí na dobývacom území Solivar

Radovan Štefančín (sekunda A), AnetaŠtefančínová (kvarta A): Zavlažíme Saharu morskou vodou?

 

Účasť našich žiakov na sústredení súťaže Turnaja mladých fyzikov Bratislave

 

Virtuálne prehliadky laboratórií (CERN, FERMILAB) a svetovej výstavy EXPO 2020 na hodinách prírodovedných predmetov

Triedy: I.A, I. B, tercia A

 

Výstava liečivých rastlín prímanov

 

Prímani ako záhradní architekti - prímani navrhujú výber rastlín do záhrady svojich snov

 

Modelovanie vrás a horninový cyklus v spolupráci s doc.. Mgr. Natáliou Hlavatou Hudáčkovou, PhD. z PRI F UK v Bratislave

Trieda: I.C, kvinta A

 

Stratigrafia v praxi a tvorba fosílnych odliatkov v spolupráci s doc.. Mgr. Natáliou Hlavatou Hudáčkovou, PhD. z PRI F UK v Bratislave

Trieda: kvarta A


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov