Vytlačiť 

Aktualizovaný rozvrh učiteľov, žiakov a tried. (ŠKOLA - ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA - Rozvrhy učiteľov, tried a učební v školskom roku 2014/2015)