preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

 

Okrem predmetových komisií pracujú na škole koordinátori:

  • prevencie šikanovania,
  • environmentálnej výchovy,
  • duševného zdravia,
  • prevencie obezity,
  • prevencie drogovej závislosti,
  • prevencie HIV a AIDS,
  • preventívno-výchovného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi,
  • výchovy k ľudským právam,
  • výchovy k manželstvu a rodičovstvu,
  • práce so Žiackou školskou radou.

EduPage   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana