Vytlačiť 

 

Pri príležitosti Mesiaca Frankofónie na Slovensku usporiadal Francúzsky inštitút v Bratislave súťaž Jar básnikov.

V kategórii Ilustrovaná báseň (13 až 19-roční žiaci) sa na 2. mieste umiestnila SÁRA VAŠUTOVÁ  z II. C a na 3. mieste ALEXANDRA SLIVKOVÁ  z I. A. Dievčatá sa inšpirovali tvorbou Charlesa Baudelaira a Guillauma Apollinaira.

 

Srdečne blahoželáme! PK CJ