Vytlačiť 

 

 

Organizácia predvianočných dní

21. 12. a 22. 12. 2016

 

21. 12. 2016 (streda)

1010 - vianočný výchovný koncert v Evanjelickom kostole sv. Trojice

Zraz: pred kostolom o 1000, rozchod po skončení koncertu pri kostole

(ďalšie aktivity tried podľa dohody s triednym učiteľom)

Obedy zabezpečené v čase od 1115 do 1315.

 

22. 12. 2016 (štvrtok)

1. – 3. vyučovacia hodina – vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín

od 4. vyučovacej hodiny – triednické hodiny

pod vedením triednych učiteľov, zástupcu tr. uč. a v spolupráci s ďalšími vyučujúcimi

(vianočné posedenie, volejbalový turnaj, vianočná burza ...)

Odchod na obed v sprievode triedneho učiteľa.

Obedy zabezpečené v čase od 1115 do 1315.