Vytlačiť 

 

 

JUNIOR INTERNET

 

 

... je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich

 

 

Najlepšie práce budú pozvané na súťažnú konferenciu – finále, kde autori svoje projekty verejne prezentujú pred odborníkmi z online biznisu, ďalšími kreatívnymi tvorcami, žiakmi a študentmi, či pedagógmi a návštevníkmi.

 

Súťažné projekty hodnotí odborná porota v kategóriách:

Nad súťažnou konferenciou Junior Internet 2017 prijali záštitu prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Konferencia sa bude konať už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

 

Zaregistrovať a prihlásiť svoje práce môžete do 26. 2. 2017, 23:59 h.

 

Viac informácii nájdete na webovej stránke súťaže.