Vytlačiť 

Dňa 4.4.2017 sa konalo OKRESNÉ KOLO MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY - kategória Z6, Z7, Z8.

 

Kategória Z6: úspešných bolo 30 žiakov (celkový počet 58 súťažiacich).

Srdečne blahoželáme našim žiakom k dosiahnutým úspechom:

25. miesto – VERČIMÁK Lukáš - I.OA

 

Kategória Z7: úspešných bolo 19 žiakov (celkový počet 38 súťažiacich).

Srdečne blahoželáme našim žiakom k dosiahnutým úspechom:

12. miesto – FURMAN Andrej - II.OA

16. miesto – KOTUĽÁKOVÁ Emma - II.OA

 

Kategória Z8: úspešných bolo 12 žiakov (celkový počet 32 súťažiacich).

Srdečne blahoželáme našim žiakom k dosiahnutým úspechom:

4. miesto – KORŽ Matej - III.OA

4. miesto - MIŠKAŇOVÁ Zuzana - III.OA

9. miesto – BRODŇANSKÝ Dávid - III.OA

 

Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

                                                                                                                Vyučujúci matematiky