Vytlačiť 

 

Všeobecne záväzným nariadením PSK bol stanovený počet žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021 na Gymnáziu Jána Adama Raymana – 7902 J gymnázium na 93 žiakov na štvorročnom gymnáziu.

Odbor školstva OÚ v Prešove svojím rozhodnutím stanovil pre Gymnázium Jána Adama Raymana v prijímacom konaní do prvého ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (príma) počet žiakov na 29.

Aktuálne informácie