preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , rozvrhy učiteľov, žiakov a miestností , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Plánované aktivity predmetových komisií na január a február, ktorými je doplnený vyučovací proces počas alebo aj mimo neho v školskom roku 2017/2018

po schválení na gremiálke dňa 08. 01. 2018.

 

Január 2018

 • Príbehy, ktoré nás spájajú – beseda s fotografkou pôsobiacou v Afrike a tvorba príbehov v anglickom jazyku – príma                                                                                                                T: 09. 01. 2018
  Z: Mgr. Koščová M.                                                                       
 • Ekonomická olympiáda – školské kolo                                                   T: 15. – 19. 01. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Bessenyeiová D.
 • Exkurzia Steel Park Košice – III. OA, IV. OA                                              T: 16. 01. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D., RNDr. Dzurišinová Z., PhD.
 • Krajské kolo MO A – organizačné zabezpečenie                                   T: 16. 01. 2018
  Z: RNDr. Krajňák. M., PhD., PaedDr. Kušnírová M., RNDr. Kredátusová M., PhD.
 • Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povestí                                         T: do 20. 01. 2018
  Z: Mgr. Bessenyeiová D.
 • Finančná olympiáda – I. otvorené kolo súťaže                                        T: 20. – 22. 01. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Bessenyeiová D.
 • Lyžiarsky kurz – III. OA, V. OA                                                                     T: 22. – 26. 01. 2018
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Okresné kolo MO Z9                                                                                    T: 24. 01. 2018
  Z: Mgr. Jašurková J.
 • Viem, že heslo má byť bezpečné – prednášky na hodinách informatiky v 1. ročníku
  Z: RNDr. Mackovjaková Z.                                                                            T: od 29. 01. 2018
 • Školské kolo MO B, C                                                                                  T: 30. 01. 2018
  Z: RNDr. Krajňák M., PhD., PaedDr. Kušnírová M.
 • Ruské slovo – školské kolo súťaže
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.

 

Február 2018

 • Ekonomická olympiáda – krajské kolo                                                 T: 05. 02. – 23. 02. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Bessenyeiová D.
 • Krajské kolo OSJL – organizačné zabezpečenie                                      T: 07. 02. 2018
  Z: Mgr. Mihaľáková N.
 • Nikola Šuhaj – divadelné predstavenie v DJZ                                            T: 07. 02. 2018
  Z: PaedDr. Tobiášová Rovňáková Ľ.
 • Lyžiarsky kurz – I. A, I. B                                                                             T: 12. – 16. 02. 2018
  Z: Mgr. Pališčák R.
 • Otvorená triednická hodina v I. D – beseda s patológom MUDr. Martinom Kováčom
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                  T: 14. 02. 2018
 • Finančná olympiáda – II. uzavreté kolo súťaže                                      T: 15. 02. – 24. 03. 2018
  Z: PaedDr. Kušnírová M., Mgr. Bessenyeiová D.
 • Masterclasses – PU v Prešove – III. A – vyučovanie mimo školy       T: 23. 02. 2018
  Z: PaedDr. Štefančínová I., Ph.D.
 • Hodiny s francúzskym lektorom Michelom Bourdierom z Filozofickej fakulty PU – Používanie určitých a neurčitých členov vo francúzštine, Používanie minulých časov vo francúzštine – III. A, IV. D
  Z: Mgr. Bystrianska M.                                                                                   T: 23. 02. 2018
 • Exkurzia Rím- výber žiakov 2. ročníka                                                      T: 24. 02. – 02. 03. 2018
  Z: Mgr. Kovaľová P.
 • Miss Matrioška GJAR – 4. ročník súťaže
  Z: PhDr. Mattová I., PaedDr. Novosadová M.

Schválené na gremiálke riaditeľkou školy dňa 08. 01. 2018, upravené dňa 31. 01. 2018.
Zverejnené na nástenke v zborovni školy dňa 08. 01. 2018.


rozvrh   webmail    kontakt   Facebook 55. výročie GJAR   mapa webu   prehlásenie o prístupnosti  
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana