preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

Dňa 15.5.2019 sa na pôde Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove uskutočnili krajské kolá 60. ročníka Fyzikálnej olympiády.

V kategórii D sa úspešne umiestnili Paulína Dujavová (I. B) na 2. mieste a Dávid Brodňanský (kvinta) na 3. mieste.

Za reprezentáciu ďakujeme aj Martinovi Fedorkovi (I. A) a Matejovi Koržovi (kvinta).

V kategórii C reprezentovali našu školu Martin Smolko, Ali Taha Ali a Jakub Gera.

V kategórii B sa na vynikajúcom 2. mieste presadil Martin Ormoš.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

Dňa 13.3.2019 sa uskutočnilo na základnej škole na ul. Lesníckej v Prešove obvodné kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórie E a F.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci kvarty (kat. E): Karol Marinica (1. miesto), Zuzana Ferencová (9. miesto), Michaela Ferencová (16. miesto), Klára Kolenková (17. miesto), Paula Gavurová (18. miesto). Ďalšími riešteľmi boli aj Barbora Šofranková a Emma Kotuľáková.

V kategórii F boli úspešní len 2 žiaci, náš Lukáš Verčimák (tercia) obsadil vynikajúce 2. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu aj Martinovi Bartkovi, Dávidovi Ondrijovi, Patrikovi Sabolovi, Kristíne Nográdyovej a Eliške  Výhonskej (tercia).

Dňa 10.4.2019 sa konalo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E. Karol Marinica obsadil 7. miesto a Michaela Ferencová 19. miesto.

Dňa 21.5.2019 sa uskutočnilo v Prešove obvodné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie G. Našu školu reprezentovali žiaci sekundy Adam Demjanovič, Matej Baran a Marko Viliam Paľo.

Všetkým našim riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Žiak našej školy Tomáš Fech (II.A) bol v piatok 24. mája 2019 v Bratislave vyhlásený Slovenským zväzom hádzanej za Talent roka 2018 do 20 rokov na Slovensku.

Spoznajte ho aj cez jeho športové úspechy.

(článok na www.sme.sk)

obr 1                       obr 4

obr 2

obr 3

V dňoch 2.- 5.4.2019 sa uskutočnilo v Bratislave celoštátne kolo náročnej súťaže Turnaj mladých fyzikov.

Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo v zložení Martin Huk (VIoA, kapitán), Paulína Dujavová (I. B), Nina Mizeráková (VIoA), Matej Korž (VoA) a Martin Fedorko (I. A), ktoré obsadilo 5. miesto (fotogaléria).

Srdečne blahoželáme a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy!

 

 

V dňoch 23. a 24. mája 2019 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili certifikačných testov ECDL (European Computer Driving Licence). Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Podmienky pre získanie certifikátu ECDL splnilo 23 žiakov našej školy.

Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme za zodpovednú prípravu (žiaci sa na testovanie pripravovali formou dištančného vzdelávania - mali tak možnosť naučiť sa plánovať svoju prípravu).

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!

 

Trochu štatistiky

  • Testovania sa zúčastnilo 29 žiakov, z ktorých 28 vykonalo testy zo štyroch modulov a jeden žiak z dvoch modulov.
  • Spolu bolo vykonaných 114 testov, z toho 109 úspešne.
  • Priemerná úspešnosť testu je 93,71 % (pre úspešné vykonanie testu bolo potrebné získať aspoň 75 %).

logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov