preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

 

Dňa 21. marca 2018 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády.

Našu školu reprezentovali žiaci III. A triedy Patrik Krištof, Damián Eliáš a Jonáš Suvák - umiestnili sa na 3. mieste.

 

 Dňa 22. marca 2018 sa konalo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej olympiády.

Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách. V 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) získalo naše trojčlenné družstvo (Soňa Krenická – I. OA, Alexandra Kandrová – I. OA, Ondrej Krenický – IV. OA) 2. miesto. V 2. kategórii (SŠ) sa naše trojčlenné družstvo (Dominika Kuzmiaková – I. C, Kristína Kuzmiaková – II. C, Filip Jakub – I. C) sa umiestnilo na 5. mieste.

Ďakujeme a blahoželáme!

 

DSC 0058-600x399

DSC 0223-600x399

 

Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Medzi ocenenými sú aj "naši":

  • PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. nominovaná za:

... svoju výraznú podporu talentovaných žiakov v prírodovednej oblasti, ich prípravu na rôzne súťaže, na ktorých žiaci dosahujú významné úspechy (napr. medzinárodná vedecká konferencia v dánskej Kodani - 2. miesto, medzinárodná olympiáda v experimentálnej fyzike v bieloruskom Minsku - 3. miesto),

... rozvoj kritického myslenia žiakov aplikáciou bádateľsky orientovanej výučby fyziky,

... tvorbu mnohých prírodovedne zameraných projektov (napr. Slnko v sieti, Soľ nad zlato, Ekologické svietenie),

... zapojenie sa do medzinárodných projektov (Od hmoty srdca k srdcu hmoty, Cudzie jazyky v popularizácii vedy, Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky),

... aktívnu účasť na viacerých národných aj medzinárodných vedeckých konferenciách zameraných na teóriu vyučovania fyziky - DIDFYZ, konferencie slovenských a českých fyzikov, Science on Stage,

... organizovanie veľmi obľúbených, prírodovedne zameraných exkurzií doma i v zahraničí,

... to, že učí s láskou, vnútorným presvedčením, s dôrazom na kvalitu.

  • Samuel Ondrija, žiak 4.C, nominovaný za:

... dosahovanie najlepších výsledkov vo všetkých predmetoch počas celého štúdia,

... prejavené analytické myslenie, logiku a zmysel pre detail,

... úspechy v geografickej olympiáde (v krajskom kole získal 1. miesto a v celoštátnom 9. miesto),

... umelecké aktivity (umiestnil sa na 2. mieste v celoslovenskej súťaži Medziriadky vo vlastnej tvorbe),

... účasť v medzinárodnej súťaži písania príspevkov k spoločenským témam v nemčine, kde spomedzi 9000 účastníkov sa dostal do top-150,

... účasť v celoslovenskej súťaži vydavateľstva Hueber, na ktorej získal dve druhé miesta, za video aj príbeh,

... reprezentáciu našej školy v športových súťažiach, hlavne vo volejbale,

... jeho angažovanosť v triednom kolektíve aj v Žiackej školskej rade.

 

Viac informácií ...

Srdečne blahoželáme!

 

 Ocenenie PSK - pedagóg

 Ocenenie PSK - pedagóg

Ocenenie PSK - žiak

Ocenenie PSK - žiak

Dňa 1. júna sa v Nitre konalo celoslovenské finále súťaže Jazykový kvet 2018 (jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch).

Tento rok doň postúpili žiačky Nina Mizeráková a Terézia Príhodová (V. OA) v kategórii vlastná tvorba v nemeckom jazyku.

Dobrá práca sa vždy oplatí, dievčatá so svojimi vlastnými poviedkami našu školu nielen úspešne reprezentovali, ale aj obsadili:

Nina Mizeráková - 1. miesto

Terézia Príhodová - 3. miesto

Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za vydarený priebeh celoslovenského finále!

PKCj

 

 

 

Dňa 17.5.2018 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili vedomostnej súťaže pod názvom "CESTA ZA POKLADOM," ktorá bola spojená s prehliadkou mesta Prešov.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

1.miesto - skupina 1. z III.A

1.miesto – skupina 2. z III.A

2.miesto - skupina 1. z III.B

3.miesto - skupina 1. z III.D

GRATULUJEME!

 

V pondelok 28.05.2018 prebehlo na Smolenickom zámku finále IQ olympiády. Zuzka Miškaňová z kvarty reprezentovala GJAR a v silnej konkurencii rovesníkov z celého Slovenska sa umiestnila na peknom 28. mieste.

Srdečne blahoželáme k výsledku a ďakujeme za reprezentáciu školy.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov