preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

 

 

V celoštátnom kole BIO v časti teoreticko – praktickej sa na 4. mieste ako úspešný riešiteľ umiestnila Alexandra Romanová zo 4.D. Získala aj cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za najlepšie realizovanú praktickú časť a je v užšom výbere na medzinárodné kolo biologickej olympiády. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

 

 

V piatok 28. apríla 2017 sa uskutočnilo regionálne kolo - východ  IQ olympiády.

 

Z GJAR-ka do celoštátneho kola postúpili:

  • Miškaňová, Zuzana, tercia
  • Vorobel, Michal, kvarta

 

Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole.

 

 

Výsledková listina.

Dňa 11. apríla 2017 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády - kategória B (34 účastníkov, 6 úspešných).

Naši úspešní riešitelia: 

Emil Lelák(II.A) -1. miesto,

Michal Lelák(II.A) - 4. miesto.

 

Dňa 11. apríla 2017 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády - kategória C (22 účastníkov, 16 úspešných).

Naši úspešní riešitelia: 

Dávid Pásztor(I.A) -1. miesto,

František Gábor(I.A) -8. miesto.

     

Srdečne BLAHOŽELÁME všetkým žiakom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

                                                                                   PK matematiky a informatiky

Dňa 7. 4. 2017 sa v Prešove uskutočnilo semifinále súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci uspeli nasledovne:

anglický jazyk

poézia: Tomáš Sirotňák (3.C) - 1.miesto

dráma: Viktória Firmentová, Zuzana Ondrejová, Adam Plavčan (2.D) - 2. miesto

nemecký jazyk

dráma: Domenica Montesano (kvarta), Filip Kováč, Slávka Zasadová (3.A), Zuzana Balogová, Karolína Lutterová, Karina   Vaľová (3.B), Tomáš Sirotňák (3.C)  - 1. miesto

francúzsky jazyk

poézia: Soňa Jarná (2.B) - 2. miesto

dráma: Alexandra Dzurillová, Barbara Kendická, Tereza Barnášová (tercia) - 1. miesto

ruský jazyk

poézia: Nikola Pačutová (4.D) - 2. miesto

 

Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce na celoslovenskom finále.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým, ktorí našu školu v tejto súťaži reprezentovali, a to aj Zuzane Badžanovej, Nine Mizerákovej, Martinovi Hukovi (kvarta - nemecký jazyk) a Miroslavovi Douchovi (1.B - francúzsky jazyk).

 

PK ANJ a PK CJ

 

 

                         

 

Dňa 21.04.2017 sa na pôde Metodicko pedagogického centra v Prešove konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan 2017.

V silnej konkurenci stredných škôl nášho regiónu sa naše družstvo zložené zo  Simony Pánikovej z 3 .B, Petra Gondu z 3.D a Dominika Madzika z 3.C,  umiestnilo na veľmi peknom druhom mieste, iba jeden bod za víťazným družstvom... Súťažiaci museli preukázať nielen  vedomosti z dejepisu, geografie a  občianskej výchovy, ale aj to, ako sa vedia orientovať v dnešných aktuálnych európskych problémoch.

Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov