preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

 

Na stránke predmetu biológia sme aktualizovali úspechy našich žiakov na biologických olympiádach a súťažiach.

 

Všetkým účastníkom fyzikálnych súťaží

ÚPRIMNE BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME ZA VZORNÚ REPREZENTÁCIU

Gymnázia Jána Adama Raymana

na medzinárodnej, národnej i regionálnej úrovni!

 

 

Dosiahnuté úspechy žiakov za fyziku v školskom roku 2017/2018

 

 

Fyzikálna olympiáda

 

59. ročník KK FO, kategória A, 06.02.2018

 

Jediný úspešný riešiteľ Emil Lelák (III.A). Ďakujeme za účasť aj Michalovi Lelákovi (III.A).

 

59. ročník KK FO, kategória B, 10.05.2018

 

Úspešní riešitelia: Emil Lelák (III.A), 1. miesto, Michal Lelák (III.A), 2. miesto

 

59. ročník KK FO, kategória C, 10.05.2018

 

Ďakujeme za reprezentáciu Martinovi Ormošovi (II.C) a Alexandre Reviľákovej (II.C).

 

59. ročník KK FO, kategória D, 10.05.2018

 

Ďakujeme za reprezentáciu Miroslave Širgelovej (I.D).

 

59. ročník KK FO, kategória E, 18.04.2018

 

Úspešní riešitelia: Matej Korž (IVoA), 4. miesto, Dávid Brodňanský (IVoA), 8. miesto.

 

59. ročník OK FO, kategória E, 16.03.2018

 

Úspešní riešitelia: Matej Korž (IVoA), 1. miesto, Dávid Brodňanský (IVoA), 3. miesto, Matúš Klimko (IVoA), 4. miesto

 

59. ročník OK FO, kategória F, 16.03.2018

 

Ďakujeme za reprezentáciu Paule Gavurovej, Kláre Kolenkovej, Edovi Kollárovi, Barbore Šofrankovej, Michaele Ferencovej a Emme Kotuľákovej z IIIoA.

 

59. ročník, obvodné kolo FO, kategória G, 22.05.2018

 

Úspešní riešitelia: Jakub Kovalík (IIIoA), 8.-11. miesto, Lukáš Verčimák (IIIoA), 14. miesto, Oliver Jurik (IIIoA), 29. miesto

 

celoročný Dištančný kurz FO D

 

Ďakujeme za reprezentáciu: Miroslava Širgelová (I.D), Kristína Hodásová (I.D)

 


5. medzinárodná olympiáda v experimentálnej fyzike, Bielorusko, 24.11-02.12. 2017

 

Úspešní riešitelia: Emil Lelák (III.A), bronzová medaila, Michal Lelák (III.A)

 

 

Medzinárodná vedecká olympiáda

 

04.06.-06.06.2018 sa v Bratislave uskutočnilo 1. výberové sústredenie súťaže IJSO. 17 žiakov bojovalo o postup na 2. výberové sústredenie a následne na medzinárodné kolo Medzinárodnej vedeckej olympiády (IJSO), ktoré sa uskutoční v Botswane. Blahoželáme Matejovi Koržovi z IVoA k postupu na 2. výberové sústredenie.

 

 

Súťaž Turnaj mladých fyzikov

 

Regionálne kolo TMF, 19.02.2018, Košice

 

Úspešní riešitelia: Samuel Novák (IV.D), 6. miesto, Paulína Monková (III.B), 11. miesto, Soňa Kašická (III.B), 11. miesto, Peter Gonda (IV.D), 13. miesto, Tatiana Vaľková (III.C), 17. miesto, Michal Pasierb (IV.A), 19. miesto

 

Výsledky družstiev: 4. miesto GJAR PO1, 6. miesto GJAR PO2, v rámci Prešovského samosprávneho kraja sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

 

 

12. ročník medzinárodnej súťaže FYKOSÍ Fyziklání, kategória A, 16.02.2018, Praha

 

Úspešný tím Protón: Emil Lelák (III.A), Michal Lelák (III.A), Adam Plavčan (III.D), Paulína Monková (III.B), Soňa Kašická (III.B), 18. miesto

 

 

Fyzikálny Náboj 2017, kategória Seniori, Košice, 20.10.2017

 

Úspešný tím: Samuel Baran (IV.A), Emil Lelák (III.A), Michal Lelák (III.A), Dávid Pásztor (II.A), Adam Plavčan (III.D), 2. miesto

 

 

Súťaž Čo vieš o hviezdach

 

Okresné kolo, Čo vieš o hviezdach, I. kategória, 26.03.2018

 

Úspešní riešitelia, všetci žiaci sú žiakmi primy: Peter Tobiáš (14.-15. miesto), Marko Paľo (19.-20. miesto), Adam Demjanovič (21. miesto),

 

Okresné kolo, Čo vieš o hviezdach, II. kategória, 27.03.2018

 

Úspešní riešitelia: Matúš Klimko (IVoA), 3. miesto, Karol Marinica (IIIoA), 9. miesto, Lukáš Verčimák (IIoA), 12. miesto, Juraj Polomský (IIoA), 13. miesto, Oskar Ford (IIoA), 17. miesto, Oliver Jurík (IIoA), 19. miesto

 

Krajské kolo, Čo vieš o hviezdach, II. kategória, 26.04.2018

 

Úspešný riešiteľ: Matúš Klimko (IVoA), 5. miesto

 

Okresné kolo, Čo vieš o hviezdach, III. kategória, 28.03.2018

 

Úspešní riešitelia: Alexander Šlapák (II.A), 8. miesto, Nikola Mikšová (VIoA), 14. miesto, Tatiana Hirková (VIoA), 15. miesto

 

 

preteky H2AC, Bratislava, 19.04.2018

 

Úspešný tím: Karol Marinica (IIIoA), Michal Jakubík (VoA), Markus Plančár (VoA), Jozef Bobot (VoA), Tomáš Michalčin (III.A), 6. miesto

 

súťaž spoločnosti NATUR-PACK, a.s. na tému "VIANOCE A RECYKLÁCIA"

Víťazkou v rámci kategórie II. stupňa ZŠ sa stala žiačka Deborah Bertová (IVoA) z celkového počtu 106 prác. Žiaci sekundy získali cenu za najaktívnejšiu triedu v rámci Slovenska.

 

 

Projekt Učíme sa navzájom fyziku, ZŠ, Šmeralova 25, Prešov, akcia pre I. stupeň tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, 18.06.2018

 

Tercia: Dorota Matiová, Petra Kaduková, Michaela Ferencová, Zuzana Ferencová, Ema Kotuľáková, Klára Kolenková, Barbora Šofranková, Paula Gavurová, Karol Marinica

 

Kvarta: Alexandra Daňková, Tereza Barnášová, Rebeka Bobáková, Laura Matúsová

 

III.B: Paulína Monková, Soňa Kašická

 

III.C: Tatiana Vaľková

 

4. ročník: Peter Gonda, Michal Pasierb

 

 

Dňa 21. marca 2018 sa konalo okresné kolo Biblickej olympiády.

Našu školu reprezentovali žiaci III. A triedy Patrik Krištof, Damián Eliáš a Jonáš Suvák - umiestnili sa na 3. mieste.

 

 Dňa 22. marca 2018 sa konalo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej olympiády.

Našu školu reprezentovali žiaci v dvoch kategóriách. V 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) získalo naše trojčlenné družstvo (Soňa Krenická – I. OA, Alexandra Kandrová – I. OA, Ondrej Krenický – IV. OA) 2. miesto. V 2. kategórii (SŠ) sa naše trojčlenné družstvo (Dominika Kuzmiaková – I. C, Kristína Kuzmiaková – II. C, Filip Jakub – I. C) sa umiestnilo na 5. mieste.

Ďakujeme a blahoželáme!

 

DSC 0058-600x399

DSC 0223-600x399

 

Dňa 26. mája 2018 dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udelil cenu PRAEMIUM ALUMNI dvadsiatim učiteľom. Medzi ocenenými je aj naša RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.

Spomedzi 39 nominovaných učiteľov boli vybraní tí, ktorí sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi

Srdečne blahoželáme!

Viac informácií ...

RNDr. Zuzana Dzurišinová, PhD.

Ocenenie PRAEMIUM ALUMNI 2018

 

Prešovský samosprávny kraj udelil 40 plakiet pre najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.

Medzi ocenenými sú aj "naši":

  • PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D. nominovaná za:

... svoju výraznú podporu talentovaných žiakov v prírodovednej oblasti, ich prípravu na rôzne súťaže, na ktorých žiaci dosahujú významné úspechy (napr. medzinárodná vedecká konferencia v dánskej Kodani - 2. miesto, medzinárodná olympiáda v experimentálnej fyzike v bieloruskom Minsku - 3. miesto),

... rozvoj kritického myslenia žiakov aplikáciou bádateľsky orientovanej výučby fyziky,

... tvorbu mnohých prírodovedne zameraných projektov (napr. Slnko v sieti, Soľ nad zlato, Ekologické svietenie),

... zapojenie sa do medzinárodných projektov (Od hmoty srdca k srdcu hmoty, Cudzie jazyky v popularizácii vedy, Výskum efektívnosti metód inovácie výučby matematiky, fyziky a informatiky),

... aktívnu účasť na viacerých národných aj medzinárodných vedeckých konferenciách zameraných na teóriu vyučovania fyziky - DIDFYZ, konferencie slovenských a českých fyzikov, Science on Stage,

... organizovanie veľmi obľúbených, prírodovedne zameraných exkurzií doma i v zahraničí,

... to, že učí s láskou, vnútorným presvedčením, s dôrazom na kvalitu.

  • Samuel Ondrija, žiak 4.C, nominovaný za:

... dosahovanie najlepších výsledkov vo všetkých predmetoch počas celého štúdia,

... prejavené analytické myslenie, logiku a zmysel pre detail,

... úspechy v geografickej olympiáde (v krajskom kole získal 1. miesto a v celoštátnom 9. miesto),

... umelecké aktivity (umiestnil sa na 2. mieste v celoslovenskej súťaži Medziriadky vo vlastnej tvorbe),

... účasť v medzinárodnej súťaži písania príspevkov k spoločenským témam v nemčine, kde spomedzi 9000 účastníkov sa dostal do top-150,

... účasť v celoslovenskej súťaži vydavateľstva Hueber, na ktorej získal dve druhé miesta, za video aj príbeh,

... reprezentáciu našej školy v športových súťažiach, hlavne vo volejbale,

... jeho angažovanosť v triednom kolektíve aj v Žiackej školskej rade.

 

Viac informácií ...

Srdečne blahoželáme!

 

 Ocenenie PSK - pedagóg

 Ocenenie PSK - pedagóg

Ocenenie PSK - žiak

Ocenenie PSK - žiak


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov