preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

V dňoch 10. 11. - 11. 11. 2020 sa uskutočnilo online celoštátne kolo 23. ročníka vedecko-technickej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl Festival vedy a techniky AMAVET 2020 (FVAT).

V náročnej konkurencii sa podarilo našim dvom tímom získať významné ocenenia

Ocenenie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii mladší žiaci získali Iveta Štefančínová (príma A) a Aneta Štefančínová (tercia A) s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy.

Ocenenia hodnotiacej komisie FVAT AMAVET v kategórii mladší žiaci získal Alex Kanderka (tercia A) s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii Fyzika a astronómia.

Ocenenie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre pedagógov, ktorí viedli žiacke vedátorské projekty, získala z našej školy PaedDr. Iveta Štefančínová, Ph.D.

 

Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizovala počas novembrového Týždňa vedy a techniky na Slovensku celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT).

FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Projekty sú z rôznych oblastí: elektrina a mechanika, energia a transport, fyzika a astronómia, informatika a počítačové inžinierstvo, spoločenské vedy, biológia, chémia, environmentálne vedy, medicína a zdravotníctvo.

Dňa 16. 10. 2020 sa spoločného krajského kola pre Prešovský a Košický samosprávny kraj FVAT zúčastnilo 74 žiakov stredných a základných škôl, ktorí online formou videokonferencie prezentovali 48 projektov v 9 rôznych kategóriách. Napriek aktuálnej COVID-19 situácii bola úroveň projektov vysoká, čo vyjadrilo aj ocenenie 16 projektov, ktoré postúpili do celoslovenského kola FVAT.

Do súťaže sa zapojilo 5 našich tímov, z ktorých postúpili tri do celoštátneho kola:

  • Tomáš Barica (sexta A) a Vít Orlický (sexta A) s projektom Degenerácia krčnej chrbtice vplyvom mobilných zariadení v kategórii Medicína a zdravotníctvo
  • Victoria Štefanová (septima A) s projektom Ideonella sakaiensis - baktéria, ktorá požiera plasty v kategórii Environmentálne vedy
  • Emma Kotuľáková (sexta A) a Barbora Šofranková (sexta A) s projektom Ako vplýva hudba na činnosť mozgu človeka v kategórii Medicína a zdravotníctvo
  • Iveta Štefančínová (príma A) a Aneta Štefančínová (tercia A) s projektom Rádioaktivita vybraných prameňov v okolí Prešova v kategórii Environmentálne vedy
  • Alex Kanderka (tercia A) s projektom Perzeidy vs. svetelný smog v kategórii Fyzika a astronómia, ktorý získal aj Cenu dekana PF UPJŠ v Košiciach

Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne blahoželáme k úspechu!

 

 

Dňa 26. 11. 2020 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní.

V kategórii A sa na 17. mieste umiestnila Viktória Pikulíková (IV. D), na 7. mieste Martin Macko (IV. C) a
na 5. mieste Daniel Dopiriak (IV. D).

V kategórii B sa na 12. mieste umiestnil Patrik Sabol (V. OA) a Richard Miščík (VI. OA) sa umiestnil na 1. mieste a postupuje do celoslovenského kola.

K dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu GJAR.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly: oheň – voda – vzduch – zem. Súťaž pomáha formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania

3. ročník súťaže prebiehal online 28.10. 2020. Našu školu vzorne reprezentovali 3 projekty:

V celoštátnom kole boli ocenené naše dva projekty Farebny plameň a Kvalita niektorých zdrojov vody v okolí Prešova.

 

Srdečne blahoželáme!

V dňoch 9.9.-11.9.2020 sa na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Prírodovedeckej fakulty Univerzitty Komenského v Bratislave uskutočnilo 2. výberové sústredenie Olympiády mladých vedcov (International Junior Science Olympiad, IJSO), ktorá je určená pre žiakov do 16 rokov.

12 najlepších žiakov z domáceho kola z celého Slovenska súťažilo tri dni v riešení náročných kvantitatívnych a praktických úloh z chémie, biológie a fyziky. Našu školu vynikajúco reprezentovali Tamara Kucháriková z kvinty A (6. miesto) a Aneta Štefančínová z tercie A (7. miesto), ktoré sa stali úspešnými riešiteľkami.

Najlepšia šestica súťažiacich, medzi nimi aj naša šikovná Tamara, mala Slovensko reprezentovať na medzinárodnom kole vo Franfurkte nad Mohanom, ale vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 organizátori toto kolo zrušili.

 

Obom dievčatám srdečne blahoželáme!

 


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana