preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

 

Z aktivity Krajskej komisie Matematickej olympiády PSK sa dňa 20. 6. 2020 uskutočnili v Prešovskom kraji neoficiálne krajské kolá Matematickej olympiády v kategóriách B a C.

Účasť bola dobrovoľná pre žiakov, ktorí by boli pozvaní na oficiálne krajské kolo MO, úlohy boli rovnaké, aké by boli na oficiálnom krajskom kole MO.

O počte účastníkov a ich výsledkoch hovoria tabuľky:

Blahoželáme našim žiakom k dosiahnutým výsledkom.

Ďakujeme všetkým - organizátorom aj účastníkom - za realizáciu súťaže v náročných podmienkach.

 

V dňoch 29. - 30. 6. 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo Matematickej olympiády, kategória A netradičnou, dištančnou formou.

Po víťazstve na krajskom kole MO, kategória A (so ziskom plného počtu bodov) sa náš žiak Dávid Pásztor umiestnil medzi víťazmi aj na celoštátnom kole.

Dávidovi držíme prsty, aby po výberovom sústredení úspešne reprezentoval Slovensko a GJAR na Medzinárodnej matematickej olympiáde (IMO) v septembri v Petrohrade a nadviazal tak na minuloročný úspech, keď na IMO reprezentoval Slovensko a získal bronz.

Ďakujeme!

Fyzikálne úspechy našich žiakov v školskom roku 2019/2020

 

Aj v tomto školskom roku napriek pandémii koronavírusu boli naši žiaci mimoriadne úspešní vo fyzikálnych súťažiach. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu  našej školy!

 

matematicko-fyzikálna súťaž Náboj Junior

2. miesto – Tamara Kucháriková, Patrik Sabol, Jakub Kovalík, Eliška Výhonská (všetci kvarta A)

3. miesto– Martin Bartko (kvarta A), Dávid Ondrija (kvarta A), Marek Mihalko (tercia A), Timotej Suvák (tercia.A)

 

Fyzikálny náboj 2019

Juniori

4. miesto - tím v zložení: Dávid Brodňanský (sexta A), Paulína Dujavová (sexta A), Martin Fedorko (II. A), Matej Korž (sexta A), Martin Kóša (I.A)

 

Seniori

21. miesto - Jozef Bobot (septima A), Michal Jakubík (septima A), Nina Mizeráková (septima A), Dávid Pásztor (IV. A), Michal Vorobel (septima A)

39. miesto - Richard Čirč (IV. C), Miroslav Doucha (IV. B), Samuel Kohút (IV. D), Marek Mikloš (IV. A), Martin Ormoš (IV. C)

vedomostná súťaž „Čo vieš o hviezdach?”

okresné kolo

II. kategória (7. – 9. ročník ZŠ a 2. – 4. ročník 8-ročného gymnázia)

4. miesto – Alex Kanderka (sekunda A)

7.- 8. miesto – Aneta Štefančínová (sekunda A)

 

III. kategória (študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

krajské kolo

 III. kategória (študenti SŠ a gymnázií a 5. – 8. ročník 8-ročného gymnázia)

1. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

celoslovenské kolo

21. miesto - Matúš Klimko (sexta A)

 

Fyzikálna olympíáda, 61. ročník, kategória A

krajské kolo

2. miesto - Martin Ormoš (IV. C)

 

Turnaj mladých fyzikov

súťaž tímov - krajské kolo

4. miesto – Martin Fedorko (II. A), Martin Kóša (I. A), Karol Marinica (kvinta A)

9. miesto– Nina Mizeráková (septima A), Markus Plančár (septima A), Matej Korž (sexta A)

10. miesto – Martin Huk (septima A) – člen prešovsko-vranovského tímu

 

súťaž jednotlivcov

6. miesto – Martin Fedorko (II.A)

8. miesto – Karol Marinica (kvinta A)

4. miesto – Martin Kóša (I. A)

7. miesto – Nina Mizeráová (septima A)

18. miesto – Martin Huk (septima A)

20. miesto – Markus Plančár (septima A)

23. miesto – Matej Korž (sexta A)

 

multidisciplinárny prírodovedný online seminár LaBáK.net

kategória D

 

finále – Aneta Štefančínová (sekunda A)

 

11. miesto – Alex Kanderka (sekunda A)

 

kategória C

 

finále – Lukáš Soták (II. B)

 

6. miesto – Dávid Brodňanský (sexta A)

8. miesto - Dávid Šarišský (II. C)

9. miesto – Lenka Vargovčíková (sexta A)

11. miesto - Patrícia Potočňáková (sexta A)

11. miesto - Matej Korž (sexta.A))

 

35. ročník súťaže Fyzikálny korešpondenčný seminár (FKS)

1. časť, FKS B

1. miesto Paulína Dujavová (II. B)

 

 

2. časť, FKS A

 

3. miesto - Paulína Dujavová (II. B)

 

súťaž Hľadá sa energia

celoslovenské kolo

3. miesto - tím Ampérky– Eliška Výhonská, Katarína Radačovská, Alica Bronieková (všetky kvarta A)

 

5. miesto - tím Elektróny – Soňa Kačmárová, Eliška Polohová, Tamara Kucháriková (všetky kvarta A)

 

súťažná prehliadka vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky

úspešné umiestnenie v krajskom kole

tím Alex Kanderka, Miroslava Pramníková (obaja sekunda A)

tím Timothy Ján Fecko, Marek Jenčo (obaja I.C)

 

celoštátna súťaž prezentácií z časticovej fyziky CASCADE 2020

4. miesto Sandra Sušienková (septima A)

 

vedomostná súťaž z fyziky, chémie a biológie IJSO

finále na celoslovenskom kole – Aneta Štefančínová (sekunda A) a Tamara Kucháriková (kvarta A)

Združenie P-mat zorganizovalo aj 3.kolo matematickej súťaže ATTOMAT (25.6.2020).

KATEGÓRIA 6:

Richard Prikler z prímy obsadil krásne 4. miesto v rámci Slovenska, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 1. mieste.

Celkový počet súťažiacich bol 23.

Výsledková listina

 

 

KATEGÓRIA 7:

Alex Kanderka zo sekundy sa umiestnil na 28. mieste, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 1. mieste.

Aneta Štefančínová zo sekundy sa umiestnila na 30. mieste, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnila na 2. mieste.

Celkový počet súťažiacich bol 38.

Výsledková listina 

 

Všetkým srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov.

Srdečne blahoželáme Filipovi NOVÁKOVI z III.A, ktorý sa v súťaži MOJE (NE)ISTOTY - kategória FOTOGRAFIA  - umiestnil na 3. mieste.

Jeho ocenenú fotografiu a ďalšie informácie o súťaži nájdete na:

https://supkk.sk/skola/ziaci/#sutaze

 

Ďakujeme za reprezentáciu školy.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana