preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

11. mája  2022 sa uskutočnilo krajské kolo 63. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórie D v Bardejove. Z domáceho kola postúpili 5 žiaci: Jolana Konečná (I. A), Ján Kračinovský (I. A), Ján Kolesár (I. B), Tadeáš Pastorek (I. A) a Samuel Segľa (I. C).

Úspešným riešiteľom sa stal Tadeáš, ktorý sa umiestnil na 6. mieste.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciiu školy!

V dňoch 26. 29. apríla 2022 sa uskutočnilo na pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach celoštátne kolo 5-člennej tímovej súťaže Turnaj mladých fyzikov.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci v dvoch tímoch:

5. miesto - Tamara Kucháriková (sexta A), Lenka Poniková (III. A), Alexandra Kačmariková (III. A), Michal Bulla (III. A), Martin Kóša (III. A)

6. miesto - členovia zloženého tímu za našu školu Nikola Nižníková (III. A), Juraj Polomský (sexta A)

Srdečne ďakujeme za vzornú reprezentáciu v náročnej súťaži a blahoželáme k úspechom!

 

Aké úspechy dosiahli naši žiaci v tomto školskom roku v matematických a informatických súťažiach?

Kliknite tu a dozviete sa.

Envirotázniky

V mesiacoch máj – jún prebehol XVI. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl, venovaný problematike životného prostredia.

V tomto ročníku sme zaznamenali mimoriadny úspech! V online súťaži, do ktorej sa zapojilo 664 žiakov z celého Slovenska, Aneta Štefančínová (kvarta A) získala 2. miesto!

Do 50. miesta sa umiestnili:

Iveta Štefančínová (sekunda A)               5. miesto

Radovan Štefančín (sekunda A)              10. miesto

Jakub Fedorko (tercia A)                           16. miesto

Timea Ďaďovská (tercia A)                       18. miesto

Klaudia Štofková (tercia A)                       19. miesto

Richard Prikler (tercia A)                           29. miesto

Zuzana Vongrejová (tercia A)                   47. miesto

 

Cieľom olympiády bolo prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. Aktuálny ročník sa niesol v znamení z každého rožka troška.

OKRUHY SÚŤAŽNÝCH OTÁZOK XVI. ROČNÍKA:

 • Elektroodpad

  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

  Klimatické zmeny

  Upcycling a eko-poľnohospodárstvo

  Ekoturistické zaujímavosti

  Ochrana vtáctva

  Oceány a moria

 • Viac informácií: https://www.ewobox.sk/sk/sazp/envirotazniky/propozicie

Výhercom blahoželáme, tešíme sa z ich úspechu a každému súťažiacemu z našej školy ďakujeme za reprezentáciu!

Posielame Vám pozdrav z majstrovstiev Slovenska v šachu. Kde súťažili žiaci  z triedy VI.OA Daniel Kostura a Natália Ivanecká.

Natálka Ivanecká sa umiestnila na krásnom 2. mieste v kategórii dievčat do 18 rokov.

Blahoželáme a prajeme obom veľa úspechov

Schránka02.jpg


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
     GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov