preskočiť navigáciu klávesové skratky hlavná stránka , aktuálne oznamy , mapa stránok , mapa webového sídla , kontakt , dokumenty školy , fotogaléria , prijímacie konanie , prehlásenie o prístupnosti , EduPage GJAR , úspechy , webmail pre zamestnancov a žiakov školy ,
   

Naše úspechy

GQIQ je geografický tvorivo-inteligenčný kvíz určený pre žiakov 2. stupňa ZŠ a prvých štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Uskutočňuje sa v troch kolách.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci:

Alex Kanderka - v 1. kole získal 1. miesto vo vekovej kategórie od 13 do 14 rokov, postúpil

                             do krajského kola kde nás úspešne reprezentoval.    Postupuje do celoslovenského kola.

Aneta Štefančínová - v 1. kole získa 9. miesto vo vekovej kategórie od 13 do 14 rokov.

                                   Postúpila do krajského kola a získala 2. miesto. Postupuje do celoslovenského

kola.

Obom žiakom sekundy srdečne blahoželáme.

 

 

Krajské finále súťaže Jazykový kvet v nemeckom jazyku

Dňa 9. marca tesne pred zatvorením školských brán sa naši žiaci zúčastnili na krajskom semifinále už známej súťaže Jazykový kvet, z ktorého všetci postúpili do vyššieho kola.

Keďže ide o jazykovo-umeleckú súťaž v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch, krajské finále prebehlo nečakane čakanou dištančnou formou, ktorá spočívala v zaslaní videonahrávky prednesu alebo divadelnej scénky. Svojimi výstupmi a dobre spracovanými videonahrávkami si žiaci obhájili prvenstvá v týchto kategóriách:

Vlastná tvorba – próza:

Nina Mizeráková (septima) – 1. miesto

Terézia Príhodová (septima) – 2. miesto

Dievčatá súťažili v prednese s poviedkami, ktoré samy napísali v nemeckom jazyku.

Vlastná tvorba – dráma:

Tomáš Barica, Kristína Gáliková, Vít Orlický a Matej Petz (kvinta) – 1. miesto

Žiaci kvinty vymysleli námet, napísali scenár a spracovali videonahrávku taktiež v nemeckom jazyku.

Momentálne sa pripravuje celoslovenské finále, ktoré bolo pôvodne plánované prezenčne 5. júna v Nitre. Uvidíme, čo organizátori súťaže vymyslia. Postupujúcim držíme palce a všetkým srdečne blahoželáme za skvelý výkon v týchto sťažených podmienkach.

PK CJ

Dňa 24. 03. 2020 sa konalo krajské kolo Geografickej olympiády. Súťažilo sa v kategóriach A, B , Z. V kategóriach A a B okrem testu, ktorý sa písal dištančnou formou, bolo potrebné napísať aj prácu na vybranú tému. V kategórii Z sa písal test dištančnou formou.

Našu školu úspešne reprezentovali:

Sandra Sušienková, septima - 3. miesto - kategória A

Nina Macejová, 1. A - 3. miesto - kategória B

Nina Anna Hliboká, 1. A - 7. miesto - kategória Z

Za vzornú reprezentáciu ďakujeme a prajeme ešte veľa geografických úspechov.

Organizácia P-mat zorganizovala 16.4.2020 individuálnu online matematickú súťaž s názvom ATTOMAT. Zúčastnilo sa jej aj niekoľko našich žiakov:

 

O1.A :

Richard Prikler, ktorý obsadil 18.miesto zo 126 účastníkov. Zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 2.mieste.

 

 

02.A : V tejto kategórii súťažilo 114 žiakov.

Marek Ištok - obsadil 44.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 2. mieste.

Alex Kanderka - obsadil 47.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 3. mieste.

Aneta Štefančínová - obsadila 56. miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnila na 4. mieste.

 

 

04. A:

Jakub Kovalík - obsadil 17 miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 1. mieste.

Patrik Sabol - obsadil 30.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 3. mieste.

Oliver Jurík - obsadil 35.miesto, zo súťažiacich z Prešovského kraja sa umiestnil na 4. mieste.

 

 

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili. Tešíme sa s Vami a srdečne blahoželáme.

 

V dňoch 26. - 27. marca 2020 sa konalo online celoštátne kolo Olympiády v informatike kategórie A. Náš žiak Dávid Pásztor (IV. A) sa v súťaži umiestnil na výbornom 6. mieste (výsledková listina). K výbornému výsledku blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


logo     logo      logo      logo     Facebook GJAR     Instagram
          GJAR     logo     logo    
© 2013 Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
Správca obsahu a technický prevádzkovateľ webového sídla: Gymnázium Jána Adama Raymana