Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave. [obrázok: 10/14]

9. 11. 2011

obrázok 10 z Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave.