Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave. [obrázok: 2/14]

9. 11. 2011

obrázok 2 z Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave.