Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave. [obrázok: 6/14]

9. 11. 2011

obrázok 6 z Deň otvorených dverí, Fyzikálny ústav SAV v Bratislave.