Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 10/40]

28. 09. 2011

obrázok 10 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga