Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 12/40]

28. 09. 2011

obrázok 12 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga