Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 13/40]

28. 09. 2011

obrázok 13 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga