Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 15/40]

28. 09. 2011

obrázok 15 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga