Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 21/40]

28. 09. 2011

obrázok 21 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga