Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 23/40]

28. 09. 2011

obrázok 23 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga