Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 33/40]

28. 09. 2011

obrázok 33 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga