Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 35/40]

28. 09. 2011

obrázok 35 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga