Učíme sa pre život - Prešovská synagóga [obrázok: 36/40]

28. 09. 2011

obrázok 36 z Učíme sa pre život - Prešovská synagóga